Politiekarchief.nl bevat digitale audio- en videoverslagen van vergaderingen van circa 200 overheidsinstellingen en is hiermee het grootste audiovisuele politieke archief binnen Europa. Meer dan 40.000 gedigitaliseerde vergaderuren zijn opvraagbaar. De site is opgericht door een onafhankelijke stichting die als doel heeft de verhouding tussen politiek en burger transparanter te maken.

Audio(visuele) informatie uit verschillende bronnen wordt verzameld en gecombineerd, waardoor met deze bron veel politiek gerelateerde vragen beantwoord kunnen worden. Informatie van bepaalde gemeentes en/of sprekers, zijn veelal voorzien van relevante weblinks naar andere bronnen. Bijvoorbeeld de gemeentepagina of sites van lokale media.

Gebruik is gratis.

Meer informatie: http://www.politiekarchief.nl