Naast handel en horeca en de industrie, rapporteert het CBS ook over de toerisme en recreatie sector in Nederland. Vorige week is het jaarlijkse verzamelwerk binnen deze sector geactualiseerd. De publicatie “Toerisme en recreatie in cijfers 2011” besteed aandacht aan de cijfers over het vakantiegedrag van Nederlanders en buitenlanders in Nederland, en voor cijfers over recreatie- en vrijetijdsgedrag van Nederlanders.

Toerisme en recreatie valt bij het CBS binnen het hoofdthema “Vrije tijd en cultuur”. Op de betreffende themapagina zijn snel meer relevante publicaties en deeplinks naar relevante tabellen binnen CBS Statline terug te vinden.

Meer informatie: