Het bedrijf Locatus verkoopt informatie over winkels en (consumentgerichte) dienstverlenende bedrijven. De veldwerkers van Locatus bezoeken en onderzoeken jaarlijks alle winkelgebieden in de Benelux. Hierbij verzamelen zij gegevens waaronder de winkelnaam, het winkelverkoopvloeroppervlak (wvo) en het type branche.

Locatus is vooral binnen Nederland uniek door de database van het winkellandschap die zij in een periode van meer dan 10 jaar heeft opgebouwd. Naast gegevens op pandniveau hebben zij unieke kennis over winkelgebieden, verzorgingsgebieden en digitale plattegronden (inclusief passantentellingen).

Door informatie jarenlang op dezelfde wijze vast te leggen zijn trends op het gebied van winkels en (consumentgerichte) dienstverlenende bedrijven goed zichtbaar te maken. Voor België en Luxemburg zijn historische gegevens beschikbaar vanaf 2006, resp. 2007. In 2009 is Locatus gestart met het verzamelen van verkooppuntinformatie van andere grote Europese steden.

Locatus publiceert ieder jaar het rapport “Retail Facts”. Deze (gratis) pdf bevat retailinformatie over Nederlandse winkelgebieden samengevat in kengetallen en geaggregeerde statistische informatie. Meer specifieke gegevens zijn terug te vinden in betaalde producten zoals de winkelplattegronden (GOAD Plans), de Verkooppunt Verkenner en Winkelpassantentellingen.

Locatus richt zich vooral op klanten die zich bezig houden met winkelvastgoed. Denk hierbij gemeenten, retailketens, beleggers en projectontwikkelaars.

Meer informatie: http://locatus.com/nederland