De afgelopen tijd is er veel nieuws rondom geografische overheidsinformatie bronnen. Zo is onlangs het 20.000e ruimtelijke plan gepubliceerd op RO-online. Sinds 1 januari 2010 zijn overheden verplicht alle nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en toegankelijk te maken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op termijn zullen alle ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die afkomstig zijn van gemeenten, provincies en het rijk, via deze website beschikbaar komen. Rijksoverheid.nl kon dan ook onlangs trots melden dat de digitalisering van de ruimtelijke ordening steeds meer vorm krijgt. Want naast de mijlpaal bij RO-online, produceert het onlangs gestarte samenwerkingsverband Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) maar liefst 100.000 afbeeldingen per week.

De trend dat steeds meer herbruikbare overheidsdata beschikbaar komt, is duidelijk waarneembaar. Met het open data portaal van de Nederlandse overheid moet het nog eenvoudiger worden om openbare overheidsgegevens te vinden en te hergebruiken. Dit overigens zeer tot ongenoegen van sommige bedrijven die zelf al langere tijd geïnvesteerd hebben in eigen databestanden. Zo wil het Eindhovense bedrijf Falkplan Andes van de rechter een uitspraak rondom het openbaar maken van het digitale kaartmateriaal door de overheid. Rijkswaterstaat (de gedaagde partij) stelt dat de overheid verplicht is om deze gegevens te openbaren. “Het gaat slechts om ruwe data, die nog flink verrijkt moeten worden, willen ze economische waarde vertegenwoordigen.”

Een mooi voorbeeld waarbij overheid en bedrijfsleven elkaar dan wel weer vinden, is bovenstaande BAG-viewer. Geodan (al sinds 1985 een toonaangevend geo-ICT adviesbureau) realiseerde deze website in opdracht van het Ministerie van I&M en het Kadaster. De viewer stelt je in staat om de zogenaamde BAG-gegevens te bekijken met een stratenkaart of luchtfoto als ondergrond. De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Het is op dit moment vooral een demonstratie-toepassing, bedoeld om een indruk te krijgen van de gegevens de BAG bevat.

Meer informatie: