Category: geografische bronnenPage 2 of 3

Geografische informatiebronnen. Vind lokale (land-, regio- of plaatsgebonden) informatie.

RegioAtlas, maak zelf kaarten, analyses en deel ze met anderen

De website RegioAtlas biedt inzicht in de bestuurlijke inrichting van Nederland. De RegioAtlas is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en laat zien welke regionale…

Bedrijfsinformatie via Nederlandse gemeenten, CBS en Kamers van Koophandel (cartografische toegang)

De websites van gemeenten, het CBS en de regionale Kamers van Koophandel zijn belangrijke publieke bronnen voor bedrijfsinformatie. Alle drie zijn ze al meerdere keren aan bod gekomen…

Kaart met CBS statistieken per vierkant van 500 bij 500 meter

Het CBS heeft recent een kaart met statistieken per vierkant van 500 bij 500 meter uitgebracht. Op deze kaart met vierkanten (8,5 Mb) is Nederland ingedeeld in vierkanten van 500…

KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV gaan samen verder als Platform31

Vier kennisinstituten op het gebied van stad en regio (KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV) gaan samen verder als Platform31. Het is een platform voor professionals en bestuurders en…

De BGT. Vanaf 1 januari 2016 dé grootschalige topografische ondergrond van Nederland?

De BGT moet vanaf 1 januari 2016 dé grootschalige topografische ondergrond van Nederland gaan worden. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel voor een uniforme landdekkende digitale basiskaart….

Webservices CBS nu ook via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)

Begin deze week zijn er vier nieuwe ‘open’ webservices ontsloten via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt nu voor het eerst…

Nederland per 4-positie postcode (Geoplaza)

De Universiteitsbibliotheek van de VU heeft met Geoplaza een zeer aantrekkelijke collectie digitaal geografisch kaartmateriaal publiek beschikbaar gemaakt. Het Geoplaza is ontwikkeld vanuit de Kaartenverzameling van de Universiteitsbibliotheek…

Nieuwe geografische bestanden van het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een aantal nieuwe bestanden beschikbaar. Het betreft shapeformaat kaarten met: de statistieken per vierkant van 100 bij 100 meter (op basis…

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (inclusief postcodes) open voor commerciële doeleinden

Recent was er al nieuws over geografische overheidsinformatie bronnen (zie RO-online, het open data portaal en de BAG-viewer). Gisteren werd bekend dat de complete BAG open wordt gesteld….

Interactieve reistijdenkaart: de bereikbaarheid van Nederland (Nederland van Boven)

Het nieuwe VPRO programma Nederland van Boven heeft samen met Object Vision en Goudappel Coffeng een website gemaakt die de bereikbaarheid van Nederland in kaart brengt. Een interactieve…

Geografische overheidsinformatie: RO-online, het open data portaal en de BAG-viewer

De afgelopen tijd is er veel nieuws rondom geografische overheidsinformatie bronnen. Zo is onlangs het 20.000e ruimtelijke plan gepubliceerd op RO-online. Sinds 1 januari 2010 zijn overheden verplicht…

Locatus voor informatie over retaillocaties

Het bedrijf Locatus verkoopt informatie over winkels en (consumentgerichte) dienstverlenende bedrijven. De veldwerkers van Locatus bezoeken en onderzoeken jaarlijks alle winkelgebieden in de Benelux. Hierbij verzamelen zij gegevens waaronder…

ING Economisch Bureau

Een belangrijke bron voor Nederlandse brancheinformatie is het Economisch Bureau van de ING Bank.  Zij geven rondom diverse thema’s nieuwsbrieven uit die veelal vergezeld gaan van uitgebreidere rapportages…

CBS publiceert kaarten regionale indelingen 2011

Voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen heeft het CBS recent drie kaarten beschikbaar gemaakt. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per…

Digitale geometrie van buurt-, wijk- en gemeentengrenzen

Het CBS heeft de digitale geometrie van de wijk- en buurtkaart ook beschikbaar als download in het ESRI formaat. De gemiddelde gebruiker zal in beginsel weinig aan kunnen vangen met dit…

CBS-kaartlaag in Google Earth

Zoals al eerder bericht beschikt het CBS over gedetailleerde informatie over de Nederlandse wijken en buurten (zie ondermeer CBSinuwbuurt.nl). Naast de mash-up voor Google Maps is er ook een aparte CBS-kaartlaag voor…

Ruimtelijkeplannen.nl

Nog een paar weekjes en dan ga je voor alle ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels) van gemeenten, provincies en rijk, naar één en dezelfde website: www.ruimtelijkeplannen.nl….

CBS in uw Buurt

Op zoek naar statistische informatie op buurtniveau? Wonen er veel jongeren of juist ouderen? Staan er goedkope of dure huizen? Je kunt het vergelijken met het gemiddelde van de…

Google Maps met Street View Nederland

Anno 2009 komt steeds meer van Nederland beschikbaar binnen de Street View ondersteuning van Google Maps. Vrijwel de gehele Randstad (inclusief mijn eettafel, kandelaarset en tuinmeubilair) is inmiddels…

OpenStreetMap (Nederland)

OpenStreetMap stelt je in staat plattegronden van de hele wereld te bekijken, bewerken en te gebruiken. Veel ander kaartmateriaal is juridisch beschermd en mag dus niet zomaar gebruikt worden….